admin 06/07/2020

Svi smo mi pomalo zbunjeni kada je informacija o otvaranju ili zatvaranju granica u pitanju.

Sada je kako prenose medij iHrvatska zatvorila granice za građane B0sne i Srbije, a ranije su bile otvorene granice sa Bosnom.

Otvorena granica između Hrvatske i Srbije | N1 HR

Pored toga, Slovenija je zatvorila granice sa Hrvatskom.

Za građane Srbije i B0sne je trenutno zabranjen ulazak i u Crnu Goru.

Moramo da istaknemo da oni puštaju samo građane koji imaju jedan dokument.

Preko kojih granica u Hercegovini možete najbrže do Jadrana | HIP ...

U Sloveniju su puštali sve građane ukoliko isti bude imao test na virus koji ne smije biti stariji od 2 dana, kako ističu, pored toga, moraju odmah po ulasku u zemlju u izolaciju koja traje 14 dana.