admin 01/06/2020

Potrudite da je nikada, ali nikada, ne izgubite, jer biste u suportnom morali da čekate i do najmanje 30 dana kako bi vam odpštampali i izdali novu ličnu kartu.

ODMAH PROVJERITE! Broj u DONJEM DESNOM ĆOŠKU vaše lične karte ...

JMBG je također veoma bitan za normalno funkcioniranje jedne osobe, a pored ovoga se za identifikaciju još koriste i adresa boravka, ime roditelja, pa eto uostalom i vaše ime i prezime.

U suštini, bez lične karte vi nigdje nisu prispjeli.

U nekim gradovima koji imaju mnogo opština, trebao bi se po pravilu voditi jedan jedinstveni registar koji važi za svakog građanina i koji obuhvata sve podatke sa njegove lične karte.

Ovaj broj u donjem desnom uglu može da kaže policiji koliko u vašoj državi ima osoba koje imaju slične crte lica vašim.