admin 02/08/2020

Iz WHO javljaju da neće moći biti moguće držati granice zatvorenima.

Ovo je izjavio dr Majkl Rajan a on je direktor za hitne situacije u SZO.

Prema njeogovim riječima  privreda mora ponovo da se pokrene, ljudi moraju da putuju dok se trgovina mora da nastavi.

Istakao je da teško imati globalnu strategiju, kojom bi se na svjetskom nivou jedinstveno preduprijedili rizici od korona virusa.

who

Sve mjere bi se trebale uskladiti, a kontrolu granica mnoge države vide kao  jedan od važnih načina borbe protiv aktuelne pandemije.

Veliki broj država filtrira ulazak stanovnika u njihovu državu.

Karantin od 14 dana za sve putnike iz pravca Španije uvela je Velika Britanija.