admin 01/07/2020

Prvobitno smo mislili da opaki Korona virus napada samo pluća, ali je naknado utvrđeno da pored pluća on loše djeluje na srce, mozak, bubrege i kompletan cirkulacioni sistem.

Mnogi naučnici su potvrdili da navedeni virus na ćelije u organizmu djeluje slučno kao i HIV.

lekar

Priznati imunolog dr Džon Veri je izjavio da Korona virus u organizmu izaziva služene imune odogore.

Istraživanjem su došlo do spoznaje da oni koji su oboljeli od virusa gobe T ćelije u svom imunnom sistemu, a slično se dešava i sa B ćelijama.

Stručnjaci su naveli da naveće posljedice ima starije stanovništo jer je tavoj navedenih T ćelija poslije 40-tih godina života dosta sporiji.

Dokror Kon je dodao da su novi siptomi i zapušen nos ili konstantno curenje nosa kaoi  mučnina i dijareja.