admin 07/06/2020

Kako većina državljana Bosne i Hercegovine ide na ljetovanje u Hrvatsku, moramo da vas obavjestimo da ovog puta nećete sa sobom moći nositi sendviče u kome se nalazi bilo kakva vrsta mesa.

Otvorena granica između Hrvatske i Srbije | N1 HR

Moramo da kažemo da su se uvela i nova pravila, smijete nositi za jelo samo onoliko koliko vam je potrebno za vašu ličnu upotrebu ili upotrebu ljudi u autu koji idu s vama.

Preko kojih granica u Hercegovini možete najbrže do Jadrana | HIP ...

Lijekove možete da prenosite ali u nekim količinama, za svaki lijek koji prenosite preko granice morate imati recept kao i historiju b0lesti i nalaza zbog kojih uzimate lijekove.

Za prelazak preko granice vam je potrebno od 30 do 70 eura, na dnevnom nivou.

Video koji vidite je sa granice svi su imali komentare da su carinici jako bahati: