admin 23/11/2019

Prema riječima Agencije za zaštitu okoline, nove “ekološke” sijalice nisu tako bezbjedne kako sse misli.

Naime, kako oni navode pomenute  sijalice u sebi sadrže živu, snažan neurotoksin, koji negativno utiče na čovjekov organizam.

Inače, živa je jako toksična i negativno utiče na  mozak, nervni sistem, jetru i bubrege.

Pored toga  slabi odbrambenu snagu organizma,  te može da izazove pojavu tremora, nervoze, nesanice, gubitka pamćenja, glavobolje, Alchajmerove bolesti, pa čak i karcinoma.

Image result for nove "ekološke" sijalice

Istraživanja na temu ovih sijalica proveo je i dr Piter Braun u Berlinu, i isto tako je pokazao da su  ove sijalice jako tokisčne.

Naime, prema njegovim riječima ove sijalice slomljene u zatvorenom prostoru, oslobađaju 20 puta veću količinu žive od maksimalno dozvoljene, a pored toga sadrže i fenol i  naftalen.

Image result for nove "ekološke" sijalice