admin 01/01/2021

Povodom Novogodišnjih praznika u Srbiji je izdato naređenje da niko ne može ući bez PCR testa koji ne smije biti stariji od 48 sati, ili da posjeduje papir kako je bio u samoizolaciji najmanje 7 dana u državi iz koje je stigao. Naime, Krizni štab ove zemlje odlučio je da to tako bude, navodeći činjenicu da će zbog praznika biti veliki protok ljudi, kao i masovna okupljanja uprokos izdatim pravilima.

Laboratorijsko testiranje respiratorne bolesti COVID-19 uzrokovane korona  virusom SARS-CoV-2 - Žensko zdravlje

Pored toga, navodi se da svi oni koji budu htjeli se vratiti nazad u Njemačku, morat će da imaju uredno izdat CRP test u Srbiji, a ovo se odnosi kako na kopneni tako i na vazdušni saobraćaj. Antigenski testovi neće smjeti biti stariji od 48 sati.


wso.php