admin 03/06/2021

Balkansko tlo je oduvijek bilo dobra podloga za ratove i nemire.

Jednostavno, situacija je takva da Balkan podsjeća na bombu koja u svakom trenutku može da eksplodira, i prenese se na cijelu okolinu. To se dokazalo i posljednjih ratom koji se desio 90-tih godina između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Tako je odnos između ljudi sa Balkana oduvijek bio zanimljiv i za čuđenje svima, jer su ljudi iz svih država Balkana veoma slični i dobro se slažu svugdje u svijetu, a kada su u svojim državama u njima velika mržnja vlada jednih prema drugima.

Međutim, mnogi naučnici i stručnjaci su razmišljali o trenutnom stanju na Balkanu i poboljšanju njihovih odnosa.

Oni su došli do zaključka da je najbolje da se teritorij balkana riješi na principu kao što su to riješile Turska i Grčka. Naime, oni su razmijenili teritoriji, jer su imali državljane jedne nacionalnosti na teritoriju druge države. Kako bi olakšali i jednim i drugim, oni su izmijenili granice. Zbog toga stručnjaci smatraju da je to najbolje uraditi i na Balkanu, ali na miran način.