admin 28/05/2021

U Srbiji je od prije nekoliko dana usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji podrazumijeva jednaka prava, mogućnosti, odgovornosti, kao i ravnomjerno učešće i zastupljenost muškaraca i žena u svim oblastima života.

Ovaj Zakon sadrži odredbe o ravnopravnosti koje će se morati poštovati u srpskom jeziku. Kazne za nepoštovanje će ići od 50.000 do 2 miliona dinara, što znači da onaj ko neće da plati kaznu morat će naučiti imenice ženskog roda za sva zanimanja koja postoje.

Mišljenje javnosti je podijeljeno, jer dok jedni smatraju da nema razloga da po svaku cijenu se prave nove imenice, aktivisti insistiraju na rodno osjetljivom jeziku.

Dvije autorke su već smislile Priručnik za upotrebu rodno osjetljivog jezika, za sve one koji imaju dilemu kako se neka riječ izgovara. Neka od njihovih rješenja su:

advokat – advokatica;
agentkinja – agent;
antropološkinja – antropolog;
biciklistkinja – biciklist (a);
čuvar – čuvar;
docentkinja – docent, i mnoga druga.