Jeziva scena sa gr0blja u Pančevu zaprepastiIa Srbiju: Pop bježao s gr0blja što ga brže noge nose, porodica preminuIe padaIa u nesvijest – g0re od h0rora (Foto) – Extra vijesti24h
admin 18/08/2020

Ono što se u Srbiji dešava, zaista je čudo za cijeli ostatak svijeta. Kakva sramota!

Jeziva scena sa groblja u Pančevu zaprepastila Srbiju: POP BEŽI S ...

Naime, kada se u Pančevu održala sahrana jednoj preminuloj ženskoj osobi, na sahranu je došla porodica i pop. Pokušali su da je spuste u grob kada su shvatili da je grob previše plitak i da kovčeg ne može stati unutra. Pop je trčao da pronađe osobe koe su zadužene za kopanje groba kako bi iskopale dublju rupu a članovima porodice je bilo toliko krivo da su od tuge i ljutnje padali u nesvijest. Jeziva scena sa groblja u Pančevu zaprepastila Srbiju: POP BJEŽI S ...

 

Zaista velika sramota, više niko ne radi svoj posao kako treba i svi rade “samo da ispadne iz ruku”. Zamislite da je pop odlučio sahraniti osobu uprkos plitkom grobu, kakvi bi sve problemi mogli nastati…