admin 14/05/2020

Mnogi su uz ime ovog milijardera vezali mnoštvo torija zavjere. Javno su ga optuživali, da je on lično pomagao u kreiraju korona virusa.

Govorili su da je njegov cilj da čipuje kompleztno stanovništvo kako bi imao kontrolu na svima.

Naravno sve te torije nisu istinite.

Po njegovom viđenju, to bi se trebalo desiti u narednih met godina.

Kako kaže, doći će nam Panedmija 2. Navodi da se radio o bioterorističkom napadu koji će se prema njegovim procjenama dogoditi za 5 godina.

Poručio je svima da se ne brinu, jer je on tu. Te da će učiniti sve kakao bi pomogao čovječanstvu.