admin 19/01/2020

Ono što svi u kući imamo su fotografije nama dragih ljudi koji više nisu sa nama.

Ali ono što se svi pitaju jeste pa je šta problem ako ih imamo.

Prema savjetovanju jednog portala dozvoljeno je da se fotografija umrlih drže u kući ali ako se prate određena pravila.

Ono što oni navode je to da su fotografija mrtvih osoba povezane sa mrtvim osobama, htjeli mi to ili ne.

Fotografije idalje drže mrtve u svijetu živih.

Kao prvo pravilo oni navode da fotografija mrtvih osoba ne bi trebale biti na vidiku, tj da ne vise na zidu ili da ne budu u ramu.

Ukoliko stalno gledate fotografije mrtvih ljudi koji su vam značili vi pogoršavate svoje psihičko i fizičko stanje.

Drugo pravilo je to da fotografija živih ljudi odvojite od fotografija mrtvih.

Ono što posebno navode je to da bi se fotografije mrtvih ljudi trebali držati u crnom albumu.


wso.php