admin 22/11/2019

Neke od krvnihh grupa su otpornije od drugih, a to su dokazala mnoga istrživanja.

Tako ljudi sa “jačim” krvnim grupama žive mnogo zdravije, i duže od “slabijih” krvnih grupa.

Naučnici tvde da krvne grupe itekako mogu uticati na imunitet, ali i na životni vijek čovjeka.

Prema ovim istrživanjima, krvna grupa A je slabija od ostalih krvih grupa, ali je na primjer otpornija na malariju od drugih krvnih grupa.

Ipak, jedna krvna grupa nadjačava sve ostale krvne grupe, a to je nulta.

Naime, nulta krvna grupa se ističe po jačini još od starih vremena kada su se za ratove birali samo ratnici sa nultom krvnom grupom.

Ljudi koji imaju nultu krvnu grupu dosta rijeđe obolijevaju od raka, i nemaju problema sa pamćenjem.

Oni također i najduže žive, jer zbog krvne grupe imaju dobro zdravlje.