admin 16/05/2020

Aktuelni ministar unutarnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović na sjednici vlade kazao je da se novim zakonom mijenja i lična karta.

Prema tome, nakon što zakon stupi na snagu, nova lična karta sadržavat će biometrijske identifikatore na jednom posebnom čipu, prikaz lica i dva otiska prsta u interoperabilnom digitalnom formatu.

Mijenja se lična karta, na prednju stranu će se dodati važan ...

U skladu s odredbama ove Uredbe, te  izmjenama i dopunama zakona o promjeni ličnih dokumenata, promijenjena je i dobna granica za izdavanje ličnih karti koje se u izdaju bez roka valjanosti.

Dakle biti će trajno na način da je dobna granica sada podignuta sa 65 na 70 godina života.

Šta vi kažete na ovo? Kakav je vaš komentar na promjenu i izgled ličnog dokumenta?

 


wso.php