admin 11/07/2020

Kako i sam naslov kaže ova odluka se tiče vozača, tačnije poskupljenja polaganja vozačkog ispita.

Vozačka dozvola danas u Hercegovini košta 1.450 KM, a u RS-u je ...

Škole za obuku kandidata su istakle da će ovaj novi nacrt  ukoliko bude u svojen biti pravi financiski šok za sve buduće kandidate i sve ljude koji žele polagati vozački ispit u narednoj godini.

Što je to KOD 95 i tko ga treba upisati u vozačku dozvolu? - PROM

Ukoliko kandidati polože vozačku za B katerogiriju i to urade sve iz prve, cijena može biti od oko 1.600 KM, što predstavlja mnogo veću cijenu nego prije, ova cijena je od oko 800 KM veća od uobičajne tačnije dosadašnje cijene.

Kategorija A se do sada plaćala oko 300 KM za cijelokupno polaganje, ali i to bi po novim nacrtima poskupilo, pa bi se plaćala oko 700 KM.