admin 20/06/2020

Neki od Vas su vjerovatni već čuli za nova pravila, koja će važiti za vozačku dozvolu.

Jer niko ne polaže na sutomobilima sa automatskim mjenjačem.

Vremena se mijenjaju, automatski mjenjači su sve više popularniji, pa nije ni čudno da dođe i do toga da se polaže na istim.

Logičnije je da ako položite na manuelnom mjenjaču moći čete se prilagotiti i na automotaski, aok suprtno skoro pa nije moguće.

Zakon koji je stupi na snagu, navodi da osoba koja je polagala na automatskom vozilu, neće moći voziti obično.

Na vašoj vozačkoj dozvoli će biti naznačeno na kojem ste automobilu polagali.

Ona ko prekrši ovaj zakon če dobiti četiri kaznena boda, biti oduzeta vozačka dozvola, ako taj status ima dvije godine.

Takav votzač će morati polagati vozački ispit ponovo.