admin 04/07/2020

Svjetska organizacija već mjesecima već nekoliko mjeseci unazada upozorava svetsku operaciju o opasnosti Korona virusa.

Ona je pričala o novim rizičnim kategorijama kojima je živt ugrožen zbog opakog virusa.

Najnovije informacije će šokira mnoge.

Najeći rizik predstavlja za sve akrivna pušaće.

Cigatee mnogu da prouzrikuju veliki broj teških oboljenja.

Došlo se do zaključka da je pušenje povezano sa Korona virusom.

Pušaći mnogo više rizikuju, da dobiju Koronu, jer je njihovo rijelo podložno boelstima na plućima.

Statistički podatci su potvrdili da je čak 18% pacijena ta koji su primljeni u bonicu zbog Korone aktivni pušači.

Stoga se preporiučije da svi pokušaju prestati sa konzumacijom cigareta jer sebi stvaraju dodatni rizik.