admin 27/10/2019

Agencija za zaštitu životne sredine je jutros objavila da je zrak jako zagađen u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Pančevu i Subotici.

Oni su izvijestili da se radi o petom ujedno i najvećem stepenu zagrađenosti zraka.

U jendom trenutku, Beograd je danas bio najzagađeniji grad na svijetu.

Milenko Jovanović je načelnik Odjeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine.

On je izjavio da se automatski prati koncentracija sumpor-dioksida, azotnih oksida, prizemnog ozona, ugljen-monoksida i suspendovanih čestica od 10 i 2,5 mikrona.

Koncentracija ovih gasova i čestica se prema njegovim riječima mijenja iz minute u minutu.

Također je rekao da bi poboljšanje ove situacije donijelo to da se smanju upotreba kućnih ložišta.

screenshot-1-1000x0

Leave a comment.