admin 29/07/2020

Postoje ljudi koji su preležali korona virus, ali nisu razvili antitijela.

Krizni štab je odgovorio na pitanje da li takvi ljudi i pored toga što nemaju antitijela imaju određeni imunitet za razliku od onih koji nisu preležali korona virus.

Poslije kontakta sa koronom u našem tijelu stvaraju se dvije vrste imuniteta humoralni ili celularni.

Međutim postoji i takozvani T-ćelijski imunitet koji čine memorijske ćelije u tijelu.

Nakon preležane bolesti, poslije kontakta, stvara se imunitet koji može da bude humoralni ili celularni.

Postoji i T-ćelijski imunitet koji čine memorijske ćelije..

A koje su zapamtile da smo nekada došli u kontakt sa korona virusom i koje će brzo da probude limfocite da produkuju antitijela.