admin 01/10/2020

Danas je u Srbiji počela akademska godina na Univerzitetima, a isto kao i u školama, i na fakultetima se moraju poštovati preporučene epidemiološke mjere.

Institut za javno zdravlje Srbije izdalo je 14 preporuka za preventivno djelovanje protiv širenja korona virusa.

Uglavnom, kao i u školama, tako i na fakultetu preporučuje se da studenti sa respiratornim problemima ne dolaze na nastavu, dok će ostalima biti mjerena temperatura i moraju proći dezobarijere.

Nakon što uđu, ne smiju se zadržavatii dugo i u grupama po hodnicima i salama. Fakulteti će morati obezbjediti dovoljno prostora za sve studente, tako da će svaki student imati za sebe oko 4 m2, odnosno rastojanje po 1,5 m. Primjera radi, jedan amfiteatar od 300 mjesta, moći će da primi samo 64 studenta, tj. na svaku treću stolicu po student, a jedan red ispred i iza prazan.

Svi prisutni, tj. i studenti i akademsko osoblje će morati nositi zaštitne maske koje pokrivaju nos i usta, i morat će redovno vršiti dezinfekciju ruku i prostorija, zbog čega će se povećati razmak između predavanja kako bi se moglo to postići.

Restoranima i kafićima, koji se nalaze u sklopu zgrade fakulteta, ili u krugu, preporučuje se da ne počinju sa radom.