admin 03/11/2019

Ovi projekti su za 40-50% jeftiniji od tradicionalnog građenja kuća.

Ovakva jedna montažna kuća, od 31 metar kvadratni, košta 4000 eura.

U svijetu su montažne kuće već mnogo zastupljene, dok i kod nas postaju svakodnevnica.

Ekološki su prihvatljivije, jeftinije su, odmah su useljive, tople su. Dok je materijal koji se koristi za izgranju jako kvalitetan. Te može izdržati i do 100 godina.

Naveli su da za vrijeme poplava, voda nije odnijela nijedan ovakav objekat.

Ali su dodali i to da su građene od negorivih materijala, te se prilikom požara ne bi srušile.

Nova tehnologija koja radi na principu 3D print, sada je ponudila rješenje kako bi se ovakve kuće sagradile za jedan dan.