admin 12/01/2021

Posjeta ginekologu za većinu žena je vrlo neugodna uprokos činjenici da  se radi o intimnom zdravlju žene koji je vrlo bitan segment zdravlja. Međutim,pored neugodnosti koje imaju žene vrlo često se sa neugodnošću susreću i sami doktori, ginekolozi koji su nedavno  i otkrili o kojim neugodnostima je riječ.

O čemu žene brinu kod ginekologa? | missZDRAVA

Naime, oni su izjavili da je poželjno da svaka žena dođe  bar sa minimalnom dozom higijene, a  što  ponekad neke pacijentice i  izostave. Tako su oni naveli da im se dešavalo da na pregled dođe žena koja ne vodi računa o svom intimnom dijelu tijela, te da pri tome nije ppromjenila veš po nekoliko dana, a da  je pri tome imala iscjedke i dr. ženske probleme.


wso.php