admin 29/12/2020

Jedno od često postavljenih pitanja, nakon smrti supružnika ili člana porodice je pravo na penziju. Naime, pravo na porodičnu penziju imaju bračni odnosno vanbračni saputnik, roditelji ili djeca koji ispunjavaju uslove, a koji se odnose na visinu i postotak penzije. Inače, djeca mogu naslijediti novac do 26.godine, ukoliko se do tada školuju,dok vanbračni partneri imaju pravo na penziju samo ukoliko su u zajednici  proveli više od tri godine.

KORAK PO KORAK: Evo kako da ostvarite pravo na porodičnu penziju |  Novosti.RS

Naime, penziju može ostvariti član porodice ukoliko   ima makar pet godina staža osiguranja, dok ukoliko smrt pokojnog nastupi kao posljedica povrede na radu  porodica ima pravo na penziju bez obzir koliko je dug staž bio kod pokojnika. Međutim, postotak penzije je malo drugačiji, a prema podatcima i Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje računa se na jednog člana 70%, dva člana 80 %, i sve preko četiri člana je 100%.


wso.php