admin 23/11/2019

Naravno da se o radi šali, koja je dospjela na internet, i tako zabavila mnoge koji su je pročitali.

Riječ je o tome da se jedan crnogorac oženio, i poslije prve bračne noći svekrva sretne snahu u dnevnoj sobi.

Svekrva zamoli snahu da joj donese čašu vode, ali ako može da naspe na česmu napolju.

Snaha se nije bunila, te je odmah ustala da naspe vode.

Kada se vratila, svekrva ju je upitala da li je otekla (voda).

Na to joj je snaha odgovorila da jeste otekla, i da ne može sjediti.

Priča je naravno zabavnog karaktera, i ima dvosmisleno značenje.