admin 13/06/2020

Donosimo Vam priču o političkoj situaciji u svijetu ali i previranjima koja se dešavaju na očigled svih.

Johan Galtung je profesor, koji je svoju popularnost stekao kada je izjavio da će SSSR-a propasti.

On sada najavljuje da će najveća velesila propasti, a riječ je o SAD-u.

Johan Galtung - Wikipedia

On misli da bi se to moglo desiti već naredne godine.

A poznato je da ona ima veliko znanje u ovoj oblasti.

Dobio je Nobelovu nagradu 1980.godine, gdje je na jednoj naučnoj konferenciji bio predavač i izjavio da će doći do rušenje Berlinskog zida u narednih 10 godina, kao i da će se raspasti SSSR.

THE TRUMP PRESIDENCY by Prof. Johan Galtung - Galtung-Institut

Berlisni zid je srušen 1989. godine.A i SSSR se rapao dvije godien kasnije.

Who do you trust? I trust Johan Galtung. – ADAM JORLEN

Trebamo se zapitatai šta će se sada dogoditi sa SAD-om jer po svemu sudeći ovaj čovjek ne griješi.