admin 09/11/2019

Davne 2008.godine se proširila vijdet o dječaku koji dnevno popuši čak  40 cigareta.

Česti slučajevi da djeca puše cigarete se dešavaju u siromašnim zemljama.

Dječak koji je u svojoj drugoj godini života pušio oko 40.cigareta na dan se zove Aldi Rizal.

Image result for dječak koji dnevno pušio 40 cigatra

Image result for dječak koji dnevno pušio 40 cigatra

Naime, on živi u jednom siromašnom Indonezijskom selu. Vrno brzo on se naprosto navukao na cigarete, te bi histerisao kada mu to roditelji nisu priuštili.

U navedenu situaciju se umješala i indonezijska vlada koja je dječaka odvela u rehablitacioni centar, a on se uspješno riješio tog poroka, nakon deset godina danas izgleda ovako.

Kao što možete primjetiti, dječak je pretio. On je zavisnost o cigaretama uspio zamjeniti sa zavisnošću o hrani.

Dječak je izuzetno zahvalan doktoru po imenu Kaku Setoa.

Trenutno pokušavaju da nađu riješenje za njegovu ovisnost o hrani. Ljekari su izjavili da je pušenje ostavilo nepovratne posljedice po njegovo zdravlje i organizam.