admin 01/06/2020

Odgovore na pitanja koja Vam donosimo u nastavku znaju samo najpametniji.

Da li znate odgovor na pitanje koje je najsušnije mjesto na svijetu?

Također da li ste učili u školi koji je glavni grad Australije?

Gdje je smješten poznati Kip slobode?

Da li je istina da ljudsko uho raste do kraja života?

Koja je najviša planina na čitavom svijetu, je li u pitanju Mont Everest?

Odgovor koje je najsušnije mjesto na svjetu je Antarktika. Tu već milionima godina nije bilo nikakvih padavina, pa ni snijega ili leda.

Glavni gard Australije je Kanbera.

Poznati Kip slobode je smješten u Njujorku. Puni naziv kipa jeste “Sloboda osvjetljava svijet”.

Kada je riječ o ljudskom uhu, možemo Vam reći da ste bili u pravu ako ste mislili da ono raste sa ljudskim godinama.

Najveća plaina na svijetu jeste Mont Everest.