admin 29/03/2021

Od početka epidemije korona virusa mnogi ljudi sve više traže spas u narodnim vjerovanjima i predviđanjima, pa se tako nedavno na internetu pojavila  napravilo poređenje sa onim što je već predviđeno i što je već ostvareno.

Tvrde da je na svijet došlo potpuno crveno tele, proročanstvo je ispunjeno?  - Večernji.hr

Naime, u odlomku  Biblijskog proročanstva pominje se da kada se rodi tele tada se sve počinje odmotavati, a razlog  pokretanja ove teme je tek rođeno crveno tele  u Jeruzalemu. Inače, smatra se da kada se rodi crveno tele u Jeruzalemu  židovi će se napokon vratiti u zemlju nakon 2000.godina pauze, pri čemu će sveti hram ponovo da bude izgrađen. Osim toga, navodi se kada se ovo desi da će milijarde ljudi nestati u narednih 7 godina.

Ostvaruje li se Biblijsko proročanstvo: U IZRAELU SE RODILO CRVENO TELE, A  TO JE NAJAVA SUDNJEM DANU! – Aura