admin 31/05/2020

Sve nas treba da brine problem globanlog zagrijavanja.

Iako svi vidimo vidljive prijetljnje, malo nas peuzima nešto po tom pitanju,

Kako su pokazala posljednja istaživanja, nivo mora je povećan, kao i da bi okena mogao u narednih 50 godina da premasi 9 metara.

Velika promjena bi se mogla dogoditi na jadranskoj obali.

SVI Hrvatski gradovi će da budu POPLAVLJENI, voda će stići do ...

Istraživanja j pokazalo da je nivo dioksidan u posljednje dvije gdoine porasatao za 13 %.

To je izuzetno opasno za ljude.

SVI Hrvatski gradovi će da budu POPLAVLJENI, voda će stići do ...

Ako se nastavi ovakav temo 2100 godine će temperatura prećei prosječnu za 3 do 4 stepena Celziusa.

A nivo vode će da nasraste od 4 do 19 metara.

Te ako se to desi, gradovi poput, Trrogira, Sprita i Dubrovnika bi nestali.

Obzirom da bise obala pomaklnula, voda bi došla do Mostara.