admin 03/06/2020

Svi mi svakodnevno prolazimo pored kioska, međutim vjerovato se svima desilo da krenemo nešto kupiti na kiosku, a radnica u tom trenutku ne bude tu.

Javnost zanima da li u kisosku ima WC i ako ga nema, gdje onda radnice vrše nuždu.

Naime, većina nema WC, te su radnice primoran trpiti ili se same snaći.

Svi se pitaju gdje radnice iz kioska vrše nuždu: Kada saznate gdje ...

Žalosno je đto se ni jedan nadčežni organ ne bavi ovim pitanje.

Svi se pitaju gdje radnice iz kioska vrše nuždu: Kada saznate gdje ...

Da bi otišle u WC, one moraju naći zamjenu na tih 15 minuta.

Kioske se ne snije zatvoriti dok traje radno vrijeme.

Drugi problem sa kojim se susreću radnice jeste nedostatak pauze za ručak.

One ne mogu uzeti pauzu za ručak dok mušterije dolaze.