admin 03/02/2021

Jedna od najpoznatijih i najljepših glumica 60 i 70-tih godina bila je Milja Vujnović. Inače, Mija je bila i mis Jugoslavije.  Proslavila se ulogom u filimu “Rani Mrazovi” 1967.godine koji je dobio nagradu zlatnog medvjeda u Berlinu. Nakon ove uloge Milja je dobila uloge u filmovima “Sneg na usnama”, “Majka i sin” “Neretva ” i dr.

Pored uloga u filmovima, popualrna glumica bavila se i astrologijom, sve do 2000.godine kada je u nju upucao njen partner Obrad Zejak, zbog čega je ona ostala nepokretna. Pet godina nakon toga, popularna glumica preminula je u Beogradu.

Inače, Milja će ostatti upamćena i po tome što je jedina pored Eve Ras, skidala se do kraja u filmovima, što je u to vrijeme bila prava rijetkost.


wso.php