admin 01/04/2021

Neželjene trudnoće u Srbiji među maloljetnicama su nažalost jako zastupljene. Iz godine u godinu, sve je veći broj neželjenih trudnoća, što postaje zabrinjavajuće.

Stručnjaci smatraju da je najveći razlog tome nedovoljna edukacija maloljetnica, koje veoma mlade stupaju u odnose ne znajući za bilo kakvu zaštitu.

Posljednjih godinu dana u Srbiji čak 91% neželjenih trudnoća je završilo abortusom, dok su samo 9% uspješno iznijele trudnoću. Kada se jave ljekaru i traže pomoć, one odmah traže privatnost i mole ljekare da ne govore nikome naročito njihovim roditeljima. To ljekari naravno ne ispoštuju, jer su po zakonu dužni odmah obavijestiti roditelje maloljetnih osoba.

Od 9% žena koje zadrže trudnoću i uspješno rode najviše njih je romske populacije. U ovom procentu ima i djevojaka koje napuste školovanje zbog trudnoće, a naravno samim time prave još veći problem.