admin 25/06/2020

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku da prestaje važiti odluka o propisivanju mjera kontrole cijena.

Odlučeno je da Vlada FBiH može kao mjeru neposredne kontrole cijena za pojedine proizvode i usluge propisati utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene).

Ako dođe do značajnih poremećaja ponude i potražnje na tržištu i poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena Vlada može poduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvode i usluge.

A koje su u nadležnosti kantona, grada i općine ili utvrditi da postoje uslovi za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga i bliže odrediti uslove za propisivanje tih mjera od strane nadležnih organa.