admin 19/06/2020

Kako je broj zaraženih počeo da opada, većina zamalje je počela sa oblažavanjem mjera kako bi uspjela da spasi ekonomiju.

Međutim, kako je su se mjere ulažavale, broj zašaženih se ponovo počeo povećavati.

Najveći razlog za povećavanje broj zaraženih je taj što se stanovništno nije pridržavalo socijalne distance kao ni naredbe za nošenje maske.

VELIKI ŠOK, NOVO ŽARIŠTE KORONE: 7 hiljada ljudi zarobljeno u ...

Broj zaraženih je počeo da se povećava i u našem regonu.

Za sad je najugroženija Njemačak jer je navodno dobila novo žarište Korone.

Navodi se da je novo žarište Korone klaonica i fabrika za preradi svnjskog mesa koja nozi naziv “Tenis”.

Oni do sad imaju 667 zaraženih.

Obzirom da svi radnici imaju porodice ili us bili u kontaktu sa nekim, predpostavlja se da najbanje 7 hiljda ljudi mora da bude u  karantinu.

Mesna industrija PRIMA – VIP ORAŠJE