admin 11/07/2020

Moguće je posjedovati ovaj dokument legalno, i ne radi se o  krivotvorenim dokumentima.

A najbolje od svega je to što vas niko ne pita o prošlosti, pa čak i ako ste zločinac ili terorist.

Sada je jedan izvor istakao da je Malta vrata za ulazak u EU.

Dobijanje njihovog pasoša je previše lagano, što nije slučaj u drugim zemljama EU.

Mediji u Europi često pišu o Malti, i o tome da se tamo nalazi sve više državljana Rusije.

Ono što je zanimljivo medijima je to što su adrese ovih novih građana na Mlati jako zanimljive, jer su prijavljeni na bezinske pumpe, garaže, restorane ali i šupe.