admin 16/07/2020

Na snazi je nova privremena zabrana ulaska u Republiku Bugarsku koja će početi 10.07. i trajati će do 31.07. ove godine.

Zabrana se donosi na sva lica bez obzira iz koje zamlje izlaze.

A zabrana se odnosi na sve granične prelaze, kao i na vazdušne ali i primorske prelaze, kao i željeničke puteve.

Između ostalog ova privremena zabrana se odnosi i na građane države Srbije.

Od ove zabrane izuzetak je za ona građane Republike Srbije koji mogu tranzitirati preko Republike Bugarske sa ciljem povratka u Republiku Srbiju.

U slučajevima kada može da se garantuje neodložno napuštanje teritorije Republike Bugarske tada je jedino dozvoljen tranzit.